Praktijkinformatie

Zorgverleners

De praktijk is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Tussen 12.00 uur en 14.00 uur en tussen 16.00 en 17.00 uur is de praktijk alleen voor spoed bereikbaar.
Op donderdagmiddag is de praktijk is de praktijk vanaf 12 uur gesloten. U kunt dan voor spoed terecht bij de waarnemende huisartsen.

Spreekuren

Iedere werkdag is er spreekuur op afspraak bij de huisarts. Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden; bij voorkeur tussen 8.00u en 10.00u bellen.
.
Bij het maken van de afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klacht.
De assistente is (net als uw huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Een consult duurt gemiddeld 10 minuten. Heeft u langer tijd nodig, of wilt u meerdere klachten bespreken, geef dit dan door aan de assistente, zij kan dan een dubbele afspraak inplannen.

Telefonisch Spreekuur

Er zijn geen vaste tijden voor een telefonisch spreekuur. Voor korte vragen of uitslagen, kunt u de assistente bellen. Na overleg wordt u door de assistente of de huisarts teruggebeld.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken.
Bijvoorbeeld omdat u te ziek bent, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.
.
De assistente beoordeeld, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)

Ester Boonen heeft een eigen spreekuur op dinsdag, donderdag en vrijdag (op afspraak).
.
Ze verzorgt de controles bij patiënten met Diabetes Mellitus, Astma, COPD en Hart- en Vaatziekten.

Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Iara Verheijden heeft een eigen spreekuur op dinsdag en woensdag (op afspraak).
.
Zij kan patiënten met psychische klachten of problemen begeleiden en ondersteunen.

Assistente

Ook de praktijkassistente heeft dagelijks spreekuur. U kunt bij haar terecht voor een aantal medische verrichtingen, na telefonisch overleg:

   • meten bloeddruk;
   • aanstippen wratten;
   • verbinden van wonden;
   • oren uitspuiten;
   • hechtingen verwijderen;
   • urine onderzoek;
   • suikercontrole (bloed);
   • uitstrijkjes maken (in het kader van het bevolkingsonderzoek);
   • ECG (hartfilm) en  Audiometrie (gehoortest).
POH Somatiek Buijs Leeuw

Praktische informatie

Boven 60 jaar risicoberekening hart- en vaatziekten

Om meer aandacht te besteden aan het voorkómen van hart- en vaatziekten, nodigen we u uit voor een risicoberekening op het spreekuur van de praktijkondersteuner. Zo kunnen risicofactoren voor hart- en vaatziekten onder controle blijven en eventueel tijdig behandeld worden.
.
U kunt een afspraak maken via onze assistente tel. 0495-536868

Medische verklaringen

Wij stellen geen medische verklaringen op. Voor meer informatie zie onderstaande link:

Geneeskundige verklaring | KNMG

herhaalrecept buijs leeuw

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u via de receptenlijn bestellen.
U belt het praktijknummer (0495-536868) en kiest optie 2 van het keuzemenu.
.
Wat van belang is bij het inspreken van een herhaalrecept:

   • uw naam, adres en geboortedatum;
   • naam van het medicijn, de sterkte en hoe vaak u het gebruikt;
   • naam van de apotheek.
    .

Indien u een herhaalrecept vóór 12.00u aanvraagt, kunt u het medicijn de volgende dag afhalen bij uw apotheek.
.
Belt u na 12.00u, dan liggen de medicijnen 2 dagen later klaar bij uw apotheek

Uitleg WebApp

Al geruime tijd maken wij gebruik van “de WebApp”.
.
Op dit patiënten portaal kunt u met uw mobiele telefoon of tablet / computer

   • uw (chronische) herhaalmedicatie aanvragen;
   • afspraken maken;
   • uw medische gegevens deels inzien;
   • e-consult aanvragen.

Wilt u gebruik maken van de app? Geef dit dan eerst door aan de doktersassistente!

De doktersassistente moet eerst met zekerheid (eenmalig) uw identiteit vaststellen, zodat we de inloggegevens aan de juiste patiënt verstrekken.
.
Zij zal u dan ook vragen om uw eigen persoonlijke e-mailadres en 06-nummer. De doktersassistente stuurt u dan een mail met de benodigde instructies.
.
Na het aanmaken van uw account kunt u inloggen op deze site en kiezen voor  “WebApp aanmelden.”

Zijn uw gegevens veilig?

Alleen de huisarts en de medewerkers van de huisartsenpraktijk en uzelf kunnen uw gegevens zien. Uw gegevens zijn veilig en andere mensen kunnen ze niet zien. U ziet uw medische gegevens nadat u veilig inlogt.

Meer uitleg over de WebApp

Voor meer uitleg over de Webapp kunt u korte filmpjes kijken via de website van:

vakantie T. de Leeuw

Reisadvies

Onze huisarts, dr. Masud is gecertificeerd voor het geven van een reizigersadvies aan patiënten die bij onze praktijk staan ingeschreven.

 

Wij zijn, in verband met verscherpte richtlijnen, niet gecertificeerd voor het geven van gele koorts vaccinaties. Als u naar een land gaat waar dit aangeraden wordt, zullen wij u verwijzen naar de GGD, www.ggdreisvaccinaties.nl.

 

Voor het geven van advies, maken van recepten en het toedienen van injecties wordt €27,50 per persoon in rekening gebracht. Dit dient in de praktijk contant afgerekend te worden. U kunt de nota eventueel zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt alleen als het advies door een gecertificeerde instantie gegeven is. Kijk voor uw eigen zorgverzekering en voor welke vergoeding u in aanmerking komt op: www.gezondopreis.nl.

 

De eventuele vaccinatie(s) of malaria tabletten moeten apart bij de apotheek afgerekend worden. De apotheek kan u verdere informatie verstrekken betreft de prijzen van de vaccinatie(s) en of malaria tabletten.

 

Bent u van plan een verre reis te gaan maken, vul dan 6 tot 8 weken van tevoren dit formulier in. Aan de hand van de door u ingevulde informatie over bestemming, periode, verblijf en duur van uw reis zal een reisadvies “op maat” voor u gemaakt worden, rekening houdend met eventuele aandoeningen en door u gebruikte medicijnen. Vermeld bij eerdere vaccinaties ook de data/eventueel herhalingen van deze vaccinaties. Bel twee weken na het invullen van het formulier met de assistente om een afspraak in te plannen voor de vaccinaties.

https://vaccinatiepunt.nl/?referrer=viahuisarts
rijbewijskeuring

Rijbewijskeuring

Bent u bij ons als patient ingeschreven en heeft u een rijbewijskeuring nodig? Neem dan telefonisch contact op voor het maken van een afspraak. De assistente zal u verdere instructies geven. De huisartsen doen alleen keuringen voor onze eigen patiënten en voor het klein rijbewijs (B). De kosten voor de rijbewijskeuring bedragen €55,00.
.
In de brief die u van het CBR krijgt staat een ZorgDomein code (ZD-code). Deze code is voor de artsen belangrijk om uw dossier gemakkelijk op te zoeken en het keuringsrapport en/of verslag snel digitaal in te dienen. Neem deze brief mee naar uw afspraak!

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

   • om gezond te blijven;
   • om klachten zelf aan te pakken;
   • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
   • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
   • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
   • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

.
Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts
thuisarts

Gedragsregels binnen de praktijk

Onze medewerkers zetten zich in om uw medische hulpvraag correct te behandelen. Wij verwachten van u dat u onze hulpverleners daarvoor de kans geeft, door ze rustig en respectvol te woord te staan en geen overlast te veroorzaken voor andere patiënten. Dit geldt voor contact per telefoon, voor huisbezoek en ook als u de praktijk voor een consult bezoekt.
.
Vanuit onze vakkennis geven we het optimale advies en wij verwachten dat u ons advies opvolgt. Onze medewerkers zijn verplicht zich te houden aan de regelgeving die gesteld is aan het leveren van zorg, waardoor we niet altijd volledig aan uw wensen kunnen voldoen.
.

Gedragsregels binnen de huisartsenpraktijkDeze gedragsregels zijn opgesteld om aan te geven hoe we hier met elkaar omgaan en hoe we hier een prettige en veilige omgeving met elkaar scheppen.
.
Met het aanwezig zijn in de huisartsenpraktijk, gaat u akkoord met deze gedragsregels:

    1. We accepteren elkaar met onze verschillen.
    2. We gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet.
    3. We houden ons aan de wet wat betreft discriminatie en (seksuele) intimidatie.
    4. Dreigend en grof taalgebruik kan worden opgevat als intimiderend gedrag.Hiervan wordt melding gemaakt aan de praktijkmanager, die daar een registratie van zal maken.
    5. We tolereren geen enkele vorm van agressie of geweld.Hiervan wordt melding gemaakt bij de politie.

Een klacht?

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te helpen. Maar soms ontstaan er misverstanden of maken wij een fout.
.
Wij stellen het op prijs als wij de gelegenheid krijgen de oorzaak van uw klacht met u zelf te bespreken. Dat kan ook als de klacht over de praktijkassistent(e), de waarnemer of de huisartsenpost gaat.
Als wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij ook niet samen met u naar een oplossing zoeken.

U kunt uw klacht ook schriftelijk bij ons indienen, download hiervoor dit formulier, druk dit af, vul het in en geeft dit af bij een van de assistentes of de huisarts.

.
Heeft u een klacht die u met iemand anders wilt bespreken, of komen we er samen niet uit dan is de praktijk aangesloten bij de Landelijke Klachtenregeling Gezondheidszorg. Klachtenprocedure (SKGE)

thuisarts
HaZo24-gecertificeerd

Dat wil zeggen dat wij voldoen aan het keurmerk voor huisartspraktijken, met kwaliteitseisen opgesteld vanuit de internationale ISO-normen.

Translate »
Call Now Button